fbpx

Kredyt hipoteczny Santander

Dzisiaj kolejny wpis z serii bankowej. Tym razem przyjrzę się ofercie kredytu hipotecznego w Santander– to okresami naprawdę mocna pozycja dla poszukujących finansowana nieruchomości. Tak też jest obecnie.

Bank podał, że dzięki przyspieszeniu dynamiki sprzedaży w II kwartale, nowo uruchomione kredyty hipoteczne osiągnęły po I półroczu wartość 3,5 mld zł, czyli o 33,4 proc. więcej rok do roku. W samym II kwartale sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 2,16 mld zł, czyli była 76 proc. wyższa niż rok wcześniej. Portfel brutto kredytów hipotecznych Santander Bank Polska wzrósł o 1,8 proc. do 51,4 mld zł.

Źródło: bankier

Santander, jak każdy z banków ma zarówno świetne rozwiązania, jak i takie nad którymi należałoby spuścić kurtynę milczenia. Z jednej strony instytucja nowoczesna, z drugiej strony potencjał ewolucji naprawdę duży. Jednym zdaniem – kredyt mieszkaniowy w Santanderze nie jest idealny.

Na wstępie chciałabym zaznaczyć, iż wpis nie jest sponsorowany. Cykl publikacji szczegółowo opisujący parametry banków ma za zadanie w przejrzysty sposób przybliżyć oferty. Szczegółowy opisuję oferty,  gdyż zależy mi na podnoszeniu świadomości Klientów, aby nie popełniać powszechnych błędów.

Cel kredytowania

Bank akceptuje następujące cele kredytowania:

– zakup nieruchomości – dom jednorodzinny, lokal mieszkalny, działka gruntu

– budowa – budowa na własnym gruncie, budowa przez dewelopera, budowę domu letniskowego o przeznaczeniu całoroczny adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,

– zwrot poniesionych kosztów 

– spłata zobowiązań – zobowiązania mieszkaniowe (refinansowanie kredytu mieszkaniowego)

– remont/wykończenie – w przypadku domu jednorodzinnego na podstawie pozwolenia lub zgłoszenia. Gdy dotyczy lokalu mieszkalnego bank nie wymaga pozwolenia

– przetargi/ mieszkania z licytacji komorniczej 

– pożyczka hipoteczna/dowolny cel 

Waluta kredytu

Kredyty mieszkaniowe w banku Santander udzielane są w PLN 

Rodzaje uzyskiwanych dochodów

Umowa o pracę na czas nieokreślony – bank akceptuje umowy na czas nieokreślony jeśli u danego pracodawcy kredytobiorca pracuje od minimum 6 miesięcy. Jeden z dwóch banków obok PEKAO S.A, który zamiast zaświadczenia akceptuje oświadczenie o dochodzie.

Umowa o pracę na czas określony- W związku z sytuacją związaną z koronawirusem bank zawiesił możliwość akceptacji dochodu z z umowy na czas określony. Wyjątkami są przedstawiciele niektórych zawodów np. lekarze, nauczyciele, prawnik, lekarz, żołnierz.

Emerytury, renty- jeżeli Wnioskodawca ma przyznaną emeryturę jako dochód bank przyjmuje wysokość emerytury na podstawie przedstawionej decyzji lub wpływu na konto. Zaakceptowane zostaną również renty, jednak tylko na czas nieokreślony.

Działalność gospodarcza – Santander stosuje podział sposobu liczenia zdolności i akceptacji dochodu w zależności od kwoty kredytu. Do 300 000 PLN bank stosuje mniejsze wymagania. Powyżej tej kwoty są one naprawdę restrykcyjne. Dla kredytów do 300 000 PLN bank wymaga, by działalność była prowadzona od minimum 12 miesięcy. Dla kredytów powyżej tej kwoty trzeba wykazać dwa pełne lata podatkowe w formie PIT. Analityk jednocześnie skrupulatnie bada ten rodzaj dochodu. Potrafi zadać sporo dodatkowych pytań wyjaśniających, co jest zupełnie niespotykane w innych bankach. Nie ma możliwości, by bank zaakceptował do wymaganego stażu umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło lub inny dochód. Bank daje możliwość podwyższenia dochodu o amortyzację. Ciężka przeprawa bywa z tym bankiem dla prowadzących biznes. Suma wymagań jest naprawdę wysoka. Zdarzają się jednak odstępstwa proceduralne, oczywiście dobrze uargumentowane i poparte wynikami. Zachęcam do kontaktu

Na czas pandemii koronawirusa bank ograniczył możliwość uwzględnienia dochodów z jednoosobowej działalności tylko do branż, których ryzyko jest określane jako niskie.

Umowa zlecenie, dzieło – umowa zlecenie musi trwać od minimum 6 miesięcy, co jest naprawdę mocnym wyróżnikiem tego banku na tle konkurencji Warunkiem akceptacji takiego dochodu jest potwierdzenie uzyskania w poprzednim roku podatkowym dochodu w wysokości minimum 70% od obecnie wykazywanej wartości. Jeśli nie możesz przedstawić deklaracji PIT za rok poprzedni, nie masz możliwości starania się o kredyt hipoteczny w Santander Bank Polska S.A. Bank do wyliczenia zdolności przyjmuje 100% wpływów na rachunek.

Bank czasowo zawiesił możliwość akceptacji umowy zlecenie oraz o dzieło jako podstawy do wyliczenie zdolności kredytowej. Santander deklaruje przywrócenie możliwości wnioskowania w oparciu o umowy cywilnoprawne, jeśli sytuacja z COVID-19 zostanie ustabilizowana.

Najem – akceptowany w banku jako dochód –dochód musi być potwierdzony PiTem za rok ubiegły. Bank jest w stanie przyjąć dochody z najmu jako jedyne źródło dochodu

Umowa o pracę za granicą/ zagraniczna emerytura – bank nie akceptuje dochodów otrzymywanych za granicą.

Dywidendy – akceptowane w banku jako dochód- wyliczane za okres 24M wstecz, branża musi być akceptowana przez Bank.

Wiek kredytobiorcy

Minimalny wiek jaki musi osiągnąć kredytobiorca, aby móc wnioskować o kredyt to
18 – 70 lat (powyżej z ubezpieczeniem na życie), do 75 (ubezp. Aviva – ubezpieczenie bankowe), na dłuższy okres tylko ubezpieczenie zewnętrzne (wówczas brak „górnej granicy wieku”, np. 60 latek może zaciągnąć kredyt na 30 lat, z ubezpieczeniem na życie zewnętrznym- czyli jeżeli znajdzie odpowiednią polisę ubezpieczeniową. Maksymalny wiek kredytobiorcy w tym banku jest parametrem elastycznym.

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania to 30 lat w przypadku kredytu w przypadku kredytu hipotecznego. Przy pożyczce hipotecznej maksymalny okres kredytowania to 20 lat.

Kwota finansowania

Minimalna kwota kredytu hipotecznego to 100 000, 00 pln,  a maksymalna to 10 000 000,00 pln.

Wkład własny

Hipoteka w Santander wymaga wprowadzenia do transakcji minimum 10% środków własnych w przypadku mieszkań w wybranych lokalizacjach oraz 20% dla pozostałych nieruchomości. W przypadku Klientów wewnętrznych jest możliwe wniesienie wkładu własnego na poziomie 10 % w przypadku zakupu domu. Wkład własny ma wpływ na wysokość oprocentowania. Santander stosuje kilka poziomów udziału własnego: 10%,15%, 20%, 50%. Im wyższy wkład własny, tym lepsze warunki cenowe kredytu hipotecznego.
Jest to jedyny, który dopuszcza możliwość zabezpieczenia na drugiej nieruchomości. Wnioskowany kredyt może stanowić w takiej sytuacji maksymalnie 70% wartości obydwu nieruchomości.
Istnieje możliwość akceptacji książeczki mieszkaniowej jako środków własnych.

Wycena nieruchomości

Istnieją dwa sposoby wyceny nieruchomości. Można skorzystać z bankowej wyceny – 369,00 pln– mieszkanie lub działka, dom 649,44 pln. Jest również opcja dostarczenia własnej wyceny nieruchomości. Santander ma swoją listę akceptowanych firm wykonujących operaty szacunkowe. Jeżeli jesteś zainteresowany finansowaniem w tym banku, skontaktuj się ze mną.

Wcześniejsza spłata kredytu

Naprawdę dobry element dla zainteresowania kredytobiorców. Bank stosuje niewielką prowizję 1% od wcześniejszej spłaty przez pierwsze 3 lata. Po tym okresie wszystkie operacje są bezpłatnie. Możesz ominąć prowizję w trakcie pierwszych 3 lat. W ramach pierwszej nadpłaty do 50% opłata prowizyjna wynosi 0%. Co ważne – możesz decydować, czy wcześniejsza spłata ma powodować obniżenie lub skrócenie okresu kredytowania – możliwość złożenia takiej dyspozycji za pośrednictwem bankowości elektronicznej banku. Powyższe stosuje się do oprocentowania zmiennego. W przypadku oprocentowania stałego bank od samego początku stosuje wcześniejszą spłatę 0%.

Karencja w spłacie kapitału

Istnieje możliwość karencji w spłacie kapitału dla kredytu hipotecznego wynosi on maksymalnie 36 miesięcy dla budowlano-hipotecznego. Można skrócić okres karencji, podpisując stosowny aneks. Koszt takiego aneksu to 200 pln. Jest możliwość spłaty kredytu bez karencji nawet przy budowie kredytu – gdzie wypłata jest w transzach, jednak należy się zadeklarować w momencie składania wniosku.

Wakacje kredytowe

W banku nie stosuje się zasady wakacji kredytowych.

Transze – wypłata/rozliczenie

Liczba transz uzależniona jest od wysokości kredytu i aktualnej wartości nieruchomości – zwykle sa to 3 transze. 1 transza to 50 % aktualnej wartości nieruchomości, i tak samo kolejna to 50 % aktualnej wartości nieruchomości (dotyczy budowy systemem gospodarczym). Ostatnia to zwykle do 10 %. Rozliczenie transz jest realizowane na podstawie inspekcji pracownika banku. Kredytobiorca nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Kosztorys jest jednym z najbardziej skomplikowanych i zwykle samodzielne jego wypełnienie wymaga poprawy.

Zabezpieczenie

Bank zabezpiecza się do kwoty 150 % kwoty kredytu – wpis do ksiąg wieczystych. Możliwe jest zabezpieczenie się na nieruchomości osoby trzeciej, ale wymagane jest przystąpienie nabywcy tej nieruchomości do kredytu jednak  bank nie bierze pod uwagę jej wieku ani dochodów.

Ubezpieczenie niskiego wkładu

W przypadku kredytów z wkładem poniżej 20% bank stosuje ubezpieczenie niskiego wkładu. Jednakże opłaca to we własnym zakresie. Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe w Santander aktualnie kosztuje 1,00 p.p. Ubezpieczenie to płacisz do dnia uprawomocnienia się wpisu w księdze wieczystej. Ile to może trwać? Zależy od lokalizacji oraz rodzaju nieruchomości. Zakup mieszkania na rynku wtórnym – maksymalnie do kilku miesięcy. Zakup mieszkania na rynku pierwotnym od momentu zakupu nieruchomości do końcowego czasu uprawomocnienia się wpisu w hipotece, może zająć nawet 2-3 lata.

Ubezpieczenie nieruchomości

Jak każdy inny bank, tak i Santander wymaga również, aby nieruchomość została ubezpieczona od tzw. ognia. Ubezpieczenie to obejmuje w swym zakresie zabezpieczenie przed pożarem, zalaniem i zdarzeniami losowymi. Takie ubezpieczenie możesz wykupić w banku koszt to 0,09% od wartości nieruchomości. Można również przedstawić ofertę ubezpieczenia z oferty dostępnej na rynku. Jednak przy zastosowaniu obniżki marży, bank wymaga skorzystania z ich oferty.

Ubezpieczenie na życie

Do ubezpieczenia można przystąpić w granicach wieku 18-70. W przypadku skorzysatania z ubezpieczenia na życie prowizja za uruchomienie kredytu  wyniesie 0 %. Okres obowiązywania 60 miesięcy – składka 0,035 % od salda zadłużenia (okres obowiązywania 60 miesięcy jeżeli skończymy spłacać kredyt do 70 roku życia, jeżeli powyżej 70 r.ż. obowiązuje cały okres kredytowania).

Negocjacje, dodatkowe produkty

W banku nie ma możliwości negocjacji oferty – jedynie przy skorzystaniu z dodatkowych produktów sami możemy wybrać z jakich obniżek skorzystamy.

konto z wpływem wynagrodzenia – wysokość wpływu wynagrodzenia uzależniona od wysokości kredytu

karta kredytowa – konieczność wykonywania transakcji na minimalną kwotę 500 pln miesięcznie

– ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort – i tutaj należy uważać na tą ofertę, gdyż polisę wystawiamy samodzielnie za pośrednictwem bankowości on line Santander. Jeżeli nie czujemy się w tym biegli możemy wybrać dodatkowe opcje –„ryzyka”, które są dodatkowo płatne. Wtedy oferta ubezpieczenia jest zupełnie niekonkurencyjna względem rynku i obniżka jaką uzyskujemy za wybór tego ubezpieczenia nie jest opłacalna.

Oprocentowanie stałe

Kredytobiorcy szukający stabilności mogą pomyśleć o kredycie z gwarantowanym oprocentowaniem stałym. Santander oferuje możliwość zablokowania raty na najbliższe 5 lat.

Środki na cel dowolny w cenie kredytu hipotecznego

Zaciągając kredyt hipoteczny w Santander Bank Polska możesz liczyć na uzyskanie środków na dowolny cel w cenie kredytu mieszkaniowego. Maksymalnie można uzyskać nawet 30% wysokości kredytu. Pamiętaj jednak, że w dalszym ciągu obowiązuje Cię maksymalne LTV. Nie ma zatem możliwości wniesienia 10% wkładu i odzyskania ich w postaci pożyczki hipotecznej. W związku z tym taka konstrukcja ma sens w kredytach na budowę domu, gdzie wkładem jest działka lub kredyt na remont nieruchomości.

Oferta dla Klientów Select

Klienci Select od czasu do czasu mają możliwość uzyskania naprawdę bardzo atrakcyjnych warunków finansowych. By zostać zaklasyfikowanym do segmentu Select trzeba wykazać wpływ na rachunek z wynagrodzenia w wysokości minimum 10 000 PLN dla jednej osoby lub dla dwóch w kwocie 15 000 PLN. Dzięki temu można liczyć na lepsze warunki marżowe i prowizyjne.

Kredytowanie nieruchomości od dewelopera

Santander bank jest znany z tego, że ma defensywne podejście do finansowania nieruchomości od dewelopera.  Bank ten klasyfikuje deweloperów na bardziej lub mniej wiarygodnych. W zależności od oceny dewelopera uzależnia moment składania wniosku i wypłaty kredytu. Najczęściej tylko znani deweloperzy i spółdzielnie mieszkaniowe mają możliwość finansowania na wczesnym etapie inwestycji. Przy współpracy z wybranym oddziałem banku Santander można zawnioskować o wpisanie dewelopera na listę  i możliwość skredytowania takiej transakcji.

Proces kredytowy

Wnioski można składać na dwa sposoby- dwie drogi – ścieżka centralna lub lokalna. Ja zdecydowanie rekomenduję wybór ścieżki lokalnej ze sprawdzonym doradca hipotecznym w banku. Proces lokalny jest zdecydowanie krótszy niż centralny, dodatkowym atutem jest jednak osobisty kontakt z doradcą.

Proces kredytowy podzielony jest na dwa etapy– pierwszy to zweryfikowanie zdolności kredytowej, następnym etapem jest dostarczenie własnej wyceny nieruchomości, bądź skorzystanie z bankowej. Czas oczekiwania na decyzję ostateczną wynosi na chwilę obecną (na dzień publikacji artykułu) ok 28 dni roboczych od momentu dostarczenia kompletu dokumentów dotyczących nieruchomości.

Plusy kredytu hipotecznego Santander
  • 10 % wkładu własnego,
  • brak limitu maksymalnego wieku kredytobiorcy,
  • niewielka liczba produktów dodatkowych w standardowej ofercie,
  • możliwość przeniesienia kredytu z innego banku w trakcie budowy,
  • zaawansowany dostęp do bankowości elektronicznej,
  • możliwość zabezpieczenia na drugiej nieruchomości bez konieczności wnoszenia gotówki,
Minusy kredytu hipotecznego Santander
  • duże wymagania w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • defensywne podejście do kredytowania nowych deweloperów,
  • brak akceptacji zwolnienia lekarskiego z powodu ciąży,
  • długi proces analizy kredytowej,
Podsumowanie

Jak każdy bank tak Santander ma swoje zalety i wady. Na chwilę obecną jest to jeden z banków pierwszego wyboru. Cena robi swoje, dodatkowo wkład własny, który w przypadku klienta wewnętrznego może wynosić 10 % na zakup domu to na pewno duży atut tej oferty. W miarę szybka decyzja finansowa, która daje nam zielone światło na dalsze działania w zakresie zakupu nieruchomości.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości w temacie to śmiało komentuj poniżej.

Zapraszam

5 3 votes
Oceń artykuł

Leave a Reply

2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kornelia Klimza
1 rok temu

Dokładna analiza, szczera i bez owijania. Dziękuję

Cresta Social Messenger
2
0
Would love your thoughts, please comment.x