fbpx

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca

Za pracą i lepszym życiem przybywa do Polski coraz więcej osób z zagranicy. Znaczenie ma też niestabilna sytuacja za naszymi wschodnimi granicami, dlatego do Polski przybywa coraz więcej Ukraińców czy Białorusinów, znajdując tu pracę, dom i swoje miejsce na ziemi.

Obcokrajowców jest w Polsce coraz więcej. W I kwartale roku liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła o prawie 5 proc. Na początku kwietnia takie dokumenty posiadało 478,5 tys. osób. Najliczniej zwiększyła się grupa obywateli Ukrainy, Białorusi oraz Gruzji.

Źródło: Urząd do spraw Cudzoziemców

Legalne przebywanie na terytorium Polski nie zawsze oznacza jednak równe prawo do dostępu do niektórych usług, w tym do kredytów oferowanych przez banki. Aby mogli z nich korzystać, muszą przede wszystkim spełniać określone wymagania formalne. Dzięki nim ma większe możliwości zdobycia finansowania także z opcji kredytowych.

Czy kredyt dla gości jest możliwy do uzyskania

Uzyskanie kredytu przez osobę spoza Polski jest zupełnie standardowe. Tak jak w przypadku kredytu dla obywatela Polski, tak i dla obywatela innego kraju należy się dobrze do tej operacji przygotować. Oczywiście nie wszystkie banki są zainteresowane udzielaniem kredytów osobom spoza Polski, a w wielu sytuacjach należy spodziewać się węższej oferty, ale jednak dla chcącego nic trudnego. Kredyt dla obcokrajowca będzie również w tej samej cenie co dla obywatela kraju.

Dochody

Podstawą udzielenia kredytu jest osiąganie legalnych dochodów na terenie Polski, których wysokość nie tylko pozwala na zaciągnięcie zobowiązania. Niebagatelne znaczenie ma również rodzaj umowy – w najlepszej sytuacji są cudzoziemcy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, ewentualnie umowy o pracę na czas określony. Coraz częściej jednak banki udzielają kredytów również tym obcokrajowcom, którzy mają umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Obcokrajowcy muszą przejść taką samą procedurę analizy zdolności kredytowej jak Polacy. Jeśli obcokrajowiec uzyskuje dochód poza Polską to niestety praktycznie nie ma możliwości uzyskania kredytu hipotecznego w Polsce.

Wkład własny

W kwestii wkładu własnego nie ma różnicy czy o kredyt ubiega się obywatel Polski czy obcokrajowiec. Uzależnione jest to od indywidualnej polityki każdego z banków. Oczywiście minimum wkładu własnego to 10 % wartości nieruchomości. Należy pamiętać, iż im większe środki własne, tym lepsze warunki cenowe. Wynika to z faktu, że większy wkład własny to mniejsze ryzyko banku.

Pochodzenie przyszłego kredytobiorcy

Obywatele Unii Europejskiej uzyskujący dochód w Polsce muszą być traktowani jak polscy obywatele. Wynika to z obowiązującego prawa Unii Europejskiej. Gorzej wygląda za to sprawa obywateli reszty świata. Banki zakładają tu dodatkowe obostrzenia. Część z nich rozszerza katalog akceptowanych obywateli o strefę Schengen, USA, Kanadę, Ukrainę, Białoruś itd. Obywatele z innych państw napotkają na zdecydowanie większe problemy.

Znajomość języka polskiego

Nabycie nieruchomości w Polsce wymaga realizacji takiej transakcji przy udziale notariusza. Zgodnie z prawem akt notarialny może być realizowany tylko w języku polskim, ze względu na doniosłość sytuacji. Minimalny akceptowalny stan znajomości języka to stopień komunikatywny. Notariusz może ocenić,  że prawidłowe przeprowadzenie aktu nie jest możliwe ze względu na niewystarczającą znajomość języka polskiego. W konsekwencji może zażądać obecności tłumacza przysięgłego. Koszt obecności tłumacza musi pokryć Kupujący.

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowców – jakie dokumenty są potrzebne?

Dokumentacja będzie bardzo podobna jak w przypadku obywatela Polski. W większości wypadków dokumenty będą musiałby być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Część banków udostępnia druki bankowe w języku angielskim.

W poszukiwaniu kredytu z pewnością przyda się pomoc eksperta kredytowego, który bezpłatnie pomoże przejść przez całą procedurę, gdyż sytuacja każdego wnioskującego o taki kredyt podlega indywidualnej ocenie.

Na liście wymaganych dokumentów znajdują się:

  •  paszport
  • karta pobytu stałego/czasowego  (tylko niektóre banki uwzględniają zezwolenie na pobyt czasowy, ale musi on zazwyczaj wynosić minimum 12 miesięcy),
  • numer PESEL
  •  zaświadczenie o zameldowaniu
  • zezwolenie na pracę
  • odpowiednik raportu BIK z innego państwa
Zezwolenie na zakup nieruchomości dla cudzoziemca

Uzyskanie kredytu hipotecznego dla obcokrajowca nie wymaga specjalnych oficjalnych zgód. Jednak zakup nieruchomości w Polsce może wymagać od obcokrajowca uzyskania specjalnego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zezwolenie takie jest wymagane w zależności od rodzaju i położenia nieruchomości. Cudzoziemiec nie musi starać się o zezwolenie, jeśli chce samodzielny lokal mieszkaniowy. Specjalne zezwolenie jest z kolei potrzebne, jeśli obcokrajowiec chce nabyć dom lub działkę. Na stronie Ministerstwa przeczytasz szczegóły.  https://www.gov.pl/web/mswia/uzyskaj-zezwolenie-na-nabycie-nieruchomosci-akcji-udzialow-przez-cudzoziemcow

Podsumowanie

Proces pozyskiwania kredytu hipotecznego w przypadku cudzoziemców tak naprawdę niewiele różni się od tego, z czym zmierzyć muszą się obywatele Polski. Kraj pozyskiwania dochodu, wkład własny, posiadanie paszportu, karty pobytu, numeru Pesel czy znajomość języka polskiego – to jedne z ważniejszych kwestii, na których musisz się skupić.

Realizowałam kredyty dla obywateli Ukrainy i  Białorusi.  Mam praktyczne przygotowanie, z którego możesz skorzystać. Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca jest jak najbardziej możliwy do uzyskania.

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub wątpliwości w powyższym temacie, śmiało komentuj. Chętnie pomogę.

5 3 votes
Oceń artykuł

Leave a Reply

3 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kornelia Klimza
1 rok temu

Pani Justyno nie ma dla Pani trudnych spraw i tematów. Po tym można rozpoznać fachowca. 👍

Stanisław
Stanisław
4 miesięcy temu

Dziękuję za merytoryczny artykuł, inne strony podają że obcokrajowiec musi dostać zezwolenie na zakup nieruchomości, nic nie wspominają o samodzielnym lokalu mieszkalnym. Widać jak pobieżnie te inne strony analizują przepisy. Pozdrawiam

Cresta Social Messenger
3
0
Would love your thoughts, please comment.x