fbpx

Kredyt hipoteczny – Mbank

Mbank to bardzo duży bank o niemieckim kapitale. Na polskim rynku kojarzy się głównie jako bank internetowy. Nie posiada zbyt wielu placówek stacjonarnych. Radzi sobie na rynku kredytów hipotecznych bardzo przyzwoicie. mBank stara się stale narzucać nowe standardy. Szczególnie jest to zauważalne w obszarze innowacyjności oraz wykorzystania rozwiązań on-line. Dzisiaj opiszę kredyt hipoteczny Mbank.

To kolejny wpis z cyklu artykułów na temat poszczególnych ofert banków.

Na wstępie chciałabym zaznaczyć, iż wpis nie jest sponsorowany. Aby móc świadomie podjąć decyzję o kredycie należy znać jego efertę. Pomyślałam więc, że to dobry pomysł, aby opisać ją w szczegółach.

Cel kredytowania

Bank akceptuje następujące cele kredytowania:

zakup nieruchomości – dom jednorodzinny, lokal mieszkalny, działka gruntu

budowa – budowa na własnym gruncie, budowa przez dewelopera

zwrot poniesionych kosztów – dotyczy zakupu nieruchomości, remontu lub budowy. Ważne – zwrot środków maksymalnie do 12 miesięcy wstecz przy zakupie lokalu, przy budowie domu maksymalnie do 18 miesięcy.

spłata zobowiązań – zobowiązania mieszkaniowe (refinansowanie kredytu mieszkaniowego). Spłata innych kredytów nie może być samodzielnym celem kredytowania.

remont/wykończenie – w przypadku domu jednorodzinnego na podstawie pozwolenia lub zgłoszenia. Gdy dotyczy lokalu mieszkalnego bank nie wymaga pozwolenia

Rodzaje uzyskiwanych dochodów

Umowa o pracę na czas nieokreślony bank akceptuje umowy na czas nieokreślony, które zostały zawarte na co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku.  Bank wylicza średnią za ostatnie 3 miesiące. Bank nie zaakceptuje wynagrodzenia przekazywanego do ręki. Bank zaakceptuje dodatkowe składniki wynagrodzenia jakimi są: premia kwartalna, półroczna lub roczna.

Umowa o pracę na czas określony może zostać zaakceptowana przez bank w przypadku, kiedy umowa została zawarta na co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku oraz będzie trwać przez minimum 6 miesięcy w przód.

Emerytury, renty, zasiłki jeżeli Wnioskodawca ma przyznaną emeryturę jako dochód bank przyjmuje wysokość emerytury na podstawie przedstawionej decyzji. Akceptowany jest również zasiłek przedemerytalny oraz emerytura z zagranicy.

Zaakceptowane zostaną również  renty, jednak tylko na czas nieokreślony.

Działalność gospodarcza minimalny wymagany okres prowadzenia działalności to 12 miesięcy. Wnioskodawca musi pokazać pełen rok obrachunkowy i koniecznie być rozliczonym z Urzędem Skarbowym. Istnieje możliwość akceptacji dochodu już po 3 miesiącach, gdy wnioskodawca współpracuje z poprzednim pracodawcą, a po 6 miesiącach, jeśli wykonuje podobne obowiązki w tym samym obszarze bez współpracy z poprzednim pracodawcą. mBank nie wlicza do zobowiązań kredytowych obciążeń z tytułu: kart i limitów kredytowych, kredytów obrotowych i kredytów na sfinansowanie VAT.

Umowa zlecenie i umowa o dzieło mocny wyróżnik na rynku mBank akceptuje umowy-zlecenie / o dzieło, jeśli ta trwa minimum od 6 miesięcy. W większości banków należy wykazać co najmniej 12 miesięcy. mBank akceptuje całość wpływu na rachunek. Zdolność wyliczy na podstawie średniej za poprzednie 6 miesięcy.

Najem bank zaakceptuje dochody z najmu jeśli są otrzymywane od min. 6 mcy. Procedury nie wykluczają przyjęcia dochodów z najmu jako jedynego źródła dochodu

Dywidendy  bank przyjmuje do zdolności dywidendy, warunkiem jest otrzymywanie ich od minimum 24 miesięcy.

Wiek kredytobiorcy

Minimalny wiek jaki musi osiągnąć kredytobiorca, aby móc wnioskować o kredyt to ukończone 18 lat. Maksymalny wiek, w którym bank dopuszcza spłatę ostatniej raty kredytu hipotecznego to 67 lat. Wiek jest liczony dla najstarszej osoby przedstawiającej dochód do badania zdolności kredytowej. Wiek ma znaczenie dla potrzeb liczenia zdolności. Bank uwzględnia spadek dochodów po przekroczeniu wieku emerytalnego.

Okres kredytowania

Maksymalnym okres kredytowania to 35 lat w przypadku kredytu mieszkaniowego, przy wkładzie własnym na poziomie 20 % oraz 30 lat przy wkładzie 10%.

Jeżeli wnioskujesz o pożyczkę hipoteczną lub kredyt konsolidacyjny okres kredytowania maksymalnie wynosi 20 lat.

Kwota finansowania

Minimalna kwota kredytu hipotecznego to 100 tys. zł . Maksymalna kwota to 2 mln zł.

W przypadku pożyczki hipotecznej zakres kwot to 20 tys. – 500 tys. zł.

Wkład własny

Minimalny wkład własny jaki kredytobiorca musi wnieść to 10 %. Wkład własny może być wpłacony gotówką w przypadku zakupu nieruchomości. Jeżeli budujesz dom możesz wnieść wkład własny w formie działki i wykonanymi nakładami finansowymi. Bank nie akceptuje wkładu w postaci zabezpieczenia na drugiej nieruchomości, środków pochodzących z książeczki mieszkaniowej lub z różnicy wynikającej między wartością z wyceny a wartości transakcyjną.  Jeśli nieruchomości będą uznane za niestandardowe, bank może wymagać większego udziału własnego. Podobnie sytuacja będzie wyglądać, jeśli wnioskodawca stara się o trzeci lub kolejny kredyt hipoteczny.

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomość w mBank może zostać przeprowadzona tylko za pośrednictwem firmy współpracującej z bankiem.

Zapłacisz  400 PLN dla wyceny mieszkań i działek, 700 PLN dla wyceny domów jednorodzinnych i lokali użytkowych. Za wycenę klient płaci w przypadku decyzji pozytywnej, podpisania umowy i wypłaty kredytu hipotecznego. Opłatę można skapitalizować, czyli doliczyć do kwoty kredytu.

Wcześniejsza spłata kredytu

Nadpłata częściowa w Mbank od samego początku jest w 100 % bezpłatna. Nie ma minimalnej kwoty nadpłaty.

Spłata całkowita w okresie pierwszych 3 miesięcy od uruchomienia to koszt 2% kwoty spłaty. Spłatę można realizować przez bankowość elektroniczną. Co istotne, klient może decydować, czy po nadpłacie rata będzie niższa, czy okres kredytowania krótszy. Nie trzeba podpisywać w takiej sytuacji aneksu.

Oprocentowanie zmienne

MBank ma w swojej ofercie posiada jedynie zmienne oprocentowanie oparte na 3-miesięcznej stawce referencyjnej – WIBOR 3M.

Karencja w spłacie kapitału

Bank może na wniosek kredytobiorcy odroczyć spłatę kapitału w czasie obowiązywania umowy kredytu na okres nie dłuższy niż 12 mcy wykorzystany w okresie 60 mcy. Odroczenie spłaty kapitału może nastąpić po spłacie, co najmniej 6 rat kapitałowo – odsetkowych kredytu.

Wakacje kredytowe

W banku nie stosuje się zasady wakacji kredytowych.

Transze – wypłata/rozliczenie

Maksymalna transza może wynieść 100 000 PLN. Rozliczenie następuje na bazie bankowej inspekcji. Inspekcja do wypłaty transzy w trakcie budowy jest bezpłatna.

Może być wypłata transz naprzemiennie, ale tylko w przypadku budowy systemem gospodarczym, NIE przy zakupie od dewelopera.

Zabezpieczenie

Kredyt hipoteczny Mbank – tym przypadku bank zabezpiecza się do kwoty 150 % kwoty kredytu – wpis do ksiąg wieczystych. Możliwe jest zabezpieczenie się na nieruchomości osoby trzeciej. „Dostawca zabezpieczenia” nie składa dokumentów potwierdzających źródło i wysokość uzyskiwanego dochodu

Ubezpieczenie niskiego wkładu

MBank nie pobiera składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Składka jest opłacana we własnym zakresie przez bank. Nawet wtedy, gdy klient ma mniejszy wkład własny niż 10%. To niewątpliwie dobra wiadomość dla kredytobiorców.

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe w MBank nie  jest najtańszym ubezpieczeniem wśród wszystkich ofert kredytów hipotecznych i aktualnie kosztuje 1,50 p.p. Porównując z innymi bankami, to z pewnością wysoka składka. Szczególnie dotkliwie może to być dla kredytobiorców zakupujących nieruchomość na rynku pierwotnym  na wczesnym stadium zaawansowania inwestycji.

Ubezpieczenie nieruchomości

Jak każdy inny bank, tak i MBank wymaga również, aby nieruchomość została ubezpieczona od tzw. ognia. Ubezpieczenie to obejmuje w swym zakresie zabezpieczenie przed pożarem, zalaniem i zdarzeniami losowymi. Takie ubezpieczenie możesz wykupić w banku – dla domów wyniesie 0,065 % na rok od wartości odtworzeniowej. Dla domów będących w trakcie budowy stawka wynosi 0,1% na rok od bieżącej wartości wykonanych prac. Składki ubezpieczeniowe są płatne miesięcznie. Zakres ubezpieczenia jest podstawowy.

Bank nie wymaga tego do przedstawienia promocyjnej oferty. Zdecydowanie polecam  skorzystać z oferty ubezpieczenia dostępnej na rynku.

Ubezpieczenie na życie

Standardowy produkt wymagany w zakresie promocji. Bank oferuje ubezpieczenie na życie w stawce 0,045% od salda zadłużenia  skali miesiąca – czyli 45 pln od każdych 100 tys. zł kredytu. Składka będzie malała wraz ze spłatą kapitału. Bank wymaga, by utrzymywać umowę polisy ubezpieczeniowej przez co najmniej 5 lat od wypłaty kredytu. Koniecznie sprawdź wykluczenia wypłaty odszkodowania i przygotuj się na pytania dotyczące stanu swojego zdrowia. Polisa nie jest idealna. Rynkowo to jedna z droższych propozycji.

Mieszkanie spółdzielczo – własnościowe

Odrębnym wątkiem w przypadku wnioskowania o kredyt mieszkaniowy mBank są mieszkania spółdzielczo-własnościowe. Warunkiem uzyskania kredytu właśnie na taką nieruchomość w mBanku jest jak najszybsze przekształcenie w trakcie roku na standardowy rodzaj własności. Do tego momentu marża kredytu jest podwyższona o 2%. Po złożeniu odpowiedniego wniosku do banku i załatwieniu wszelkich formalności marża zostanie obniżona.

Lokal użytkowy

Dużym plusem oferty mBank jest możliwość sfinansowania lokalu o charakterze handlowym, usługowym lub biurowym o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 150 m2, który jest położony w lokalizacji uznanej za atrakcyjną. Wymagany wkład własny na poziomie 20%. Bank udziela finansowania po cenie kredytu mieszkaniowego

Dodatkowe produkty

Bank wymaga, aby w ofercie promocyjnej skorzystać z rachunku osobistego oraz ubezpieczenia na życie. Utrzymanie dodatkowych produktów przez minimum 60 miesięcy.

MBank jako jedna z nielicznych instytucji docenia i nagradza swoich Klientów, dla których przygotował specjalne oferty. Klienci z kontem Intensive oraz Active – muszą spełniać dodatkowe warunki. Należy przyznać, że mają naprawdę świetne warunki.

Proces kredytowy

Proces w mBank dzieli się kilka etapów, ale najważniejszymi z nich są:

Decyzja wstępna – jedną z pierwszych procedur jest wydanie przez bank decyzji wstępnej. W przypadku wnioskowania o kredyt mieszkaniowy mBank należy się spodziewać przede wszystkim weryfikacji zdolności kredytowej oraz poprawności wszelkiej dokumentacji. Wydanie takiej decyzji powinno zająć maksymalnie kilka dni. Oczywiście należy pamiętać, iż decyzja wstępna nie jest w żaden sposób wiążąca i skupia się głównie na roli informacyjnej – należy mieć świadomość, że pojawia się ewentualność odrzucenia przez bank wniosku kredytowego. Powodzenie całego procesu uzależnione jest od finalnej weryfikacji oraz poprawności przygotowania wniosku kredytowego.

Decyzja ostateczna – na ostateczną decyzję trzeba czekać nawet do kilku tygodni, co stanowi duży minus z punktu widzenia całej oferty. Dużo oczywiście zależy także od wiedzy oraz doświadczenia Eksperta kredytowego, który dzięki swoim sprawnym działaniom może pozytywnie wpłynąć na czas oczekiwania. Warto wspomnieć, że mBank oferuje dla osób oczekujących na decyzję kredytową sprawdzanie jej statusu za pośrednictwem platformy internetowej.

 Kredyt hipoteczny mBank – ZALETY
 • wkład własny na poziomie 10 %
 •  bardzo dobrze liczona zdolności kredytowa
 • możliwość wnioskowania o kredyt mieszkaniowy mBank po trzech miesiącach od założenia działalności gospodarczej
 • bardzo atrakcyjna oferta dla swoich klientów z kontem Intensive i Active
 • rewelacyjna platforma on-line oraz bankowość elektroniczna
 • dobre warunki dla osób z możliwością wcześniejszej spłaty
 • duża elastyczność w kwestii liczenia zdolności kredytowej oraz akceptacji źródeł dochodów
 • produkty dodatkowe są wymagane tylko przez 5 lat
 • możliwość uzyskania kredytu na lokal użytkowy

Kredyt hipoteczny  mBank – WADY

 •  stosunkowo krótki okres kredytowania do 67 roku życia
 • wycena nieruchomości wykonywana przez bank
 • dosyć długotrwały czas oczekiwania na decyzję
 • wysoki koszt ubezpieczenia na życie w porównaniu ze stawkami rynkowymi
 • wysoka składka ubezpieczenia pomostowego
 • dodatkowe koszty w przypadku mieszkania spółdzielczo-własnościowego
 • bank nie jest przeznaczony dla kredytów na budowę domu
 • niewielka liczba placówek stacjonarnych
Podsumowanie

Z mojego doświadczenia we współpracy z Klientami wynika, że kredyt hipoteczny  Mbank wybierają osoby, które mogą dłużej czekać na decyzję kredytową oraz są cierpliwe. Jednak w kredycie hipotecznym nie bierze się tego, co ładne i łatwo przystępne.

W ofercie jest miejsce dla klientów uzyskujących niskie dochody. Ci mogą liczyć na wysoką zdolność kredytową. Kalkulator kredytowy mBanku wskazuje naprawdę wysokie poziomy zdolności względem reszty banków. Równolegle bank oferuje świetne warunki dla stałych klientów uzyskujących ponadstandardowe dochody. Dla każdego coś dobrego.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości w temacie to śmiało komentuj poniżej.

Zapraszam

0 0 votes
Oceń artykuł

Leave a Reply

1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kornelia
2 lat temu

Pani Justynko jak zawsze profesjonalnie i w punkt.

Cresta Social Messenger
1
0
Would love your thoughts, please comment.x